In elke groep zijn er verschillende rollen nodig om ervoor te zorgen dat de groep efficiënt en effectief werkt. Deze rollen kunnen worden bepaald door middel van een cursus groepsrollen. Dit artikel beschrijft hoe je groepsrollen kunt bepalen en verdelen binnen een groep.

Wat zijn groepsrollen?

Groepsrollen zijn de verschillende taken en verantwoordelijkheden die leden binnen een groep hebben. Deze rollen helpen de groep om doelen te bereiken en problemen op te lossen. Sommige voorbeelden van groepsrollen zijn leider, moderator, secretaris, en inhaker.

Hoe groepsrollen bepalen?

Er zijn verschillende manieren om groepsrollen te bepalen, afhankelijk van de grootte en samenstelling van de groep en de taken en verantwoordelijkheden die nodig zijn. Hieronder staan enkele methoden om groepsrollen te bepalen:

  1. Bespreking: Het is belangrijk om met de groep te bespreken wat de taken en verantwoordelijkheden van elke rol zijn. Dit helpt de groep om een beeld te krijgen van de verschillende rollen en hoe deze kunnen worden verdeeld.
  2. Zelfbeschrijving: Leden van de groep kunnen worden gevraagd om zichzelf te beschrijven en welke rollen ze het beste kunnen uitvoeren. Dit geeft een goed beeld van de sterkte en zwakte van elke persoon en hoe deze kunnen bijdragen aan de groep.
  3. Vaardigheden Analyse: Het is belangrijk om de vaardigheden van elk groepslid te analyseren om te bepalen welke rollen ze het beste kunnen uitvoeren. Dit helpt de groep om de juiste verantwoordelijkheden te verdelen.

Hoe groepsrollen verdelen?

De verdeling van groepsrollen gebeurt op basis van verschillende factoren, zoals persoonlijkheid, vaardigheden, ervaringen en verantwoordelijkheden binnen de groep. Hierdoor kunnen bepaalde leden van de groep een bepaalde rol toegewezen krijgen, zoals de leider of de coördinator.

Soms gebeurt de verdeling van groepsrollen op basis van onbewuste afspraken binnen de groep, maar het is ook mogelijk om op bewuste wijze rollen te verdelen. Hierdoor kun je bijvoorbeeld bepaalde vaardigheden beter benutten en de groep efficiënter laten functioneren.

Het is belangrijk om te realiseren dat groepsrollen flexibel zijn en kunnen veranderen afhankelijk van de situatie en de veranderingen binnen de groep. Het is dus belangrijk om regelmatig te evalueren en waar nodig de groepsrollen aan te passen.

Verschillende groepsrollen

Er zijn verschillende groepsrollen die zich kunnen manifesteren binnen een groep. Hieronder bespreken we de meest voorkomende groepsrollen:

Leider

De leider is verantwoordelijk voor het aansturen en coördineren van de groep. Hij of zij neemt beslissingen en zorgt ervoor dat de groep op de juiste manier functioneert.

Coördinator

De coördinator is verantwoordelijk voor het regelen en organiseren van activiteiten en taken binnen de groep. Hij of zij werkt nauw samen met de leider om de groep efficiënt te laten functioneren.

Bron van informatie

Dit lid van de groep is verantwoordelijk voor het verzamelen en delen van informatie binnen de groep. Hij of zij is goed geïnformeerd en weet veel over het onderwerp waar de groep mee bezig is.

Peacemaker

De peacemaker is verantwoordelijk voor het oplossen van conflicten binnen de groep. Hij of zij heeft vaak een goed inzicht in de gevoelens en motieven van andere groepsleden en weet hierop adequaat te reageren.

Uitvoerder

De uitvoerder is verantwoordelijk voor het uitvoeren van taken binnen de groep. Hij of zij is praktisch ingesteld en weet hoe hij of zij de taken het beste uit kan voeren.